Blue Flower

Lawatan ini terdiri daripada 6 orang pensyarah JIP dan 39 orang siswa pendidik 5PISMP yang bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan pengurusan dan pengendalian PdP di sekolah orang asli. Siswa pendidik juga berpeluang berkongsi aktiviti dan strategi PdP menggunakan ICT kepada murid-murid orang asli.

Go to top