Blue Flower

Berita

 • BENGKEL PEDAGOGI STEAM 2018

  Tarikh: 25-26 APRIL 2018 (Rabu dan Khamis)

  Masa:  8.30 pagi – 4.30 petang

  Tempat : Bilik Simulasi 1, IPGKPT

  Anjuran: Jabatan Ilmu Pendidikan, IPGKPT

  Penyertaan: 30 orang persyarah Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan-jabatan lain

  Penceramah:

  1. Prof Dr Lilia Halim, UKM
  2. En Muhammad Afif Md Sani, STEAM Malaysia.

   

  Fasilitator:

  • 10 orang pelajar PhD UKM ( Nur Atiqah Jalaludin, Mohd Aizuddin Saari, Nurul Eizzaty Sohimi, Ettrie Jayanti, Nur Athirah Abdullah, Muhammad Hanif Sainorudin, Fitri Hakeem Mohd Salih, Muhammad ‘Ariff Putra Ansaruddin Agus, Nurul Nazli Rosli, Marliyana Mokhtar)

  • Pn Mary Josephine Muhammad Houston

  • Cik Tuan Mastura Tuan Soh

   Kesedaran tentang perlunya semua pensyarah mempunyai pengetahuan tentang Pendidikan STEAM (STEM + Art) sebagai penambahan kepada STEM, menjadi titik tolak kepada Jabatan Ilmu Pendidikan untuk mengambil inisiatif menganjurkan bengkel ini. Objektif bengkel ini diadakan ialah untuk meningkatkan profesionalisme pensyarah dalam pedagogi masa kini berkaitan STEAM. Selain itu, bengkel ini juga bertujuan meneroka pedagogi STEAM yang bersesuaian dengan keperluan dan trenda semasa.

   
 • BENGKEL INDUKSI KURIKULUM SEMESTER 2/2018    

  Pengenalan  

  Minggu Kurikulum Semester 2/2018 Jabatan Ilmu Pendidikan dilaksanakan untuk membolehkan setiap pensyarah merancang persediaan PdPc bagi setiap subjek yang ditawarkan sepanjang semester 2/2018. Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan akan membincangkan pembinaan rancangan semester 2/2018, iaitu penyediaan dan pemurnian Rancangan Semester, Tugasan Tutorial, Jadual Spesifikasi Tugasan (JST) & Rubrik Pemarkahan (RP) dan Item & Skema Pemarkahan bagi kursus yang ditawarkan. Antara kursus yang ditawarkan pada semerster 2/2018 ialah GPP1053 Kemahiran Belajar, EDUP3013 Falsafah Pendidikan di Malaysia, EDUP3023 Perkembangan Kanak-Kanak dan EDUP3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.

   

  Objektif

  1. Membina kerja kursus, rancangan semester, TLO dan bank item peperiksaan untuk kursus-kursus Semester 2 tahun 2018
  2. Menyediakan bank soalan mengikut kursus yang ditawarkan pada semester 2/2018
  3. Membentangkan kerja kursus yang telah dihasilkan untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap pensyarah

   

  Pelaksanaan Bengkel Induksi Kurikulum

  Tarikh   : 30 April – 4 Mei 2018

  Masa    : 8.30 am - 4.30 pm

  Tempat : Ruang Perbincangan Aras 2 Pusat Sumber IPGKP Tennik

   

   
 • Program Lawatan Sekolah Orang Asli

  Tarikh : 22 Februari 2018

  Masa   : 7 am – 2.00 pm

  Tempat : SK Bukit Bangkong (A)

   

   

  Peserta :

  Pn Nor ‘Azah Ahmad Safran, Pn Norhayti Hashim, Dr Nil Farakh Sulaiman dan Pelajar 4PISMP RBT1, 4PISMP TESL dan 4PISMP MT

   

  Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para pensyarah dan siswa pendidik tentang pendidikan anak-anak orang asli dan persekitaran sekolah mereka.  Program ini diharapkan dapat dijadikan sebagai persediaan awal kepada siswa pendidik untuk ditempatkan di sekolah orang asli atau di kawasan pedalaman. Di samping itu program sebegini dapat membuka minda siswa pendidik untuk memikirkan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan murid-murid orang asli di pendalaman.

   
 • Program Lawatan Pusat Permata Kurnia

  Tarikh : 12 Februari 2018

  Masa   : 7 am – 2.00 pm

  Tempat : Pusat Permata Kurnia Kuala Lumpur

   

  Peserta :

  Pn Fauziah Hashim, Dr Hanani Harun, Pn Ajurun Begum Ahamed, Pn Che Harithun Abdullah dan Pelajar 4PISMP RBT2, 4PISMP RBT3 dan 4PISMP Sc

   

  Lawatan ke Permata Kurnia ini  memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar PISMP Tahun 2 ini untuk mengenali anak-anak autisme  dengan lebih dekat serta melihat Pusat Permata Kurnia menyediakan frasarana dan kelengkapan yang secukupnya bagi membolehkan murid-murid autisme ini berpeluang mendapat hak belajar yang sama dan menyediakan mereka ke pendidikan inklusif. Pelajar dapat melihat pendekatan yang guru gunakan dan dalam suasana kondusif yang disediakan untuk mewujudkan bilik darjah mesra budaya dalam kalangan anak-anak autisme

   

   

   
 • BENGKEL INDUKSI KURIKULUM SEMESTER 2/2017

  Pengenalan  

  Minggu Kurikulum Semester 2/2017 Jabatan Ilmu Pendidikan dilaksanakan untuk membolehkan setiap pensyarah merancang persediaan PdPc bagi setiap subjek yang ditawarkan sepanjang semester 2/2017. Pensyarah Jabatan Ilmu Pendidikan akan membincangkan pembinaan rancangan semester 2/2017, Skema TLO, Tugasan kerja kursus dan bank item peperiksaan. Antara kursus yang ditawarkan pada semerster 2/2017 ialah EDUP3043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku, EDUP3043 Behavior and Classroom Management, EDUP3083 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru, EDU3083i Leadership and Teacher Profesional Development, EDU3093 Guru dan Cabaran Semasa, EDU3093i Teacher and Current Challenges.

  Objektif

  • Membina kerja kursus, rancangan semester, TLO dan bank item peperiksaan untuk kursus-kursus Semester 2 tahun 2017
  • Menyediakan bank soalan mengikut kursus yang ditawarkan pada semester 2/2017
  • Membentangkan kerja kursus yang telah dihasilkan untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap pensyarah

  Pelaksanaan Bengkel Induksi Kurikulum

  Tarikh   : 2 - 5 Mei 2017

  Masa    : 8.30 am - 4.30 pm

  Tempat : Ruang Perbincangan Aras 2 Pusat Sumber IPGKP Tennik

   
Go to top